مرغ دورگه کرمانشاهی بهترین نژاد مرغ محلی تخمگذار در ایران می باشد که پیک تخم گذاری آن به 76 تا 78 درصد میرسد.
لذا بهترین گزینه برای واحدهای تولید تخم مرغ محلی در ایران می باشد.
خروس دورگه کرمانشاهی یکی از بهترین خروس های جهت تولید گوشت با حداکثر وزن گیری 6کیلوگرم در بلوغ کامل و با مصرف خواک با پرتین بالا می باشد.
مرغ 4.5 محلی قبل تخم گذاری
مرغ محلی در حال تخم گذاری
مرغ محلی آماده ی کشتار

خروس محلی جوان
خروس محلی بالغ
خروس محلی مولد
خروس محلی آماده کشتار

آدرس وب سايت شرکت تعاوني مهرخواه صنعت:

www.Mehrkhah.ir

تلفن دريافت سفارشات:

09358954006 – 06135594305

جهت سفارش از ساعت 09:00 الي 22:00 با شماره 09358954006 تماس بگيريد