تاريخچه و اقتصاد پرورش بلدر چين

بلدرچين ژاپني cotorina japonica  به اسم eastern quail-coturinx quail phrohs  و در زبان هندي به اسم bater   خوانده مي شود.

كوتورنيكس ها به طور وسيع در اروپا ، افريقا و اسيا پراكنده ميباشند و اين پرندگان به عنوان گونه هاي مهاجر مطرح هستند.ظاهرا كوتورنيكسها چه آنهايي كه در ژاپن در حدود قرن يازدهم اهلي بوده اند و چه آنهايي كه در آن موقع از كشور چين به ژاپن آورده شده اند در ابتدا به عنوان پرندگان زينتي و آواز خوان نگهداري مي شدند اما در سال 1900 ميلادي كوتورنيكس ها به طور گسترده در كشور ژاپن براي توليد گوشت و تخم مورد استفاده قرار گرفتند و توليد گوشت و تخم بلدرچين به ميزان قابل توجهي صورت گرفت و بعد از ان در بسياري از كشورهاي ديگر نظير هنگ كنگ، سنگاپور ، مالزي و فرانسه جايگاه خود را پيدا كرد.سپس كشورهاي ديگر به فكر توسعه پرورش بلدر چين افتادند به طوري كه اخيرا كشور عربستان سعودي به پرورش وسيع بلدرچين پرداخته و يكي از اقلام صادراتي اين كشور گوشت بلدرچين شده است.

در ايران به طور محدود پرورش بلدرچين رواج دارد و اميد مي رود كه در آينده اين كار توليدي توسعه يافته و توليدات گوشت و تخم بلدرچين فزوني يابد.

در كشور هندوستان بلدرچين ها در ابتدا در انسيتوي مركزي تحقيقات طيور به وسيله dr.b.panda در سال 1974 آورده شد و سپس در مراكز تحقيقاتي ديگر در مورد آن مطالعاتي صورت گرفت.

اين گونه جديد ماكيان كه تا دهه اخير درهندوستان ناشناخته بودن حالا در طول و عرض كشور هندوستان گستردگي قابل ملاحظه هاي حاصل كرده اند.

حقايق چندي كه پرورش بلدرچين را به عنوان يك كار اقتصادي مطرح مي سازد به شرح زير است:

1) ميزان رشد سريع- رسيده شدن در سن حدودا 6 هفتگي وزن بدن يك بلدر چين نر بالغ در اين سن در حدود 140 گرم خواهد بود. در حاليكه ماده ها كمي سنگين تر بوده و وزن آنها به 150 تا 180 گرم مي رسد. ميزان رشد در حدود5 /3 برابر سريعتر از طيور اهلي است.

2) بلوغ جنسي خيلي زود فرا مي رسد.

در حدود سن 50 روزگي بلدرچين هاي ماده معمولا قادر به توليد  كامل تخم مي باشند.

3) ميزان بالاي تخم توليدي

با توجه صحيح به بلدرچين ها اين پرندگان 260 تخم در سال اول تخمگذاري خود مي گذارند.

4) فواصل نسلها كوتاه است.

توان بلدرچين ها براي توليد 3 يا 4 نسل در سال اين امكان را فراهم كرده است كه انرا به عنوان حيوان آزمايشگاهي مورد استفاده قرار دهند.

5) دوره انكوباسيون كوتاه و كم كه فقط 17 تا 18 روز است.

6)تثبيت براي تراكم بالاي پرورش زيرا به سطح دانه خوري و فضاي آبخوري كمتري در مقايسه با مرغها و اردكها دارند.

7) نيازي به مايه كوبي ندارند چون گونه هاي بلدرچين خيلي در برابر بسياري از بيماري هاي عادي مرغها مقاومت دارند.

8) برگشت سريع سرمايه كمي كه براي اين كار گذاشته مي شود.

9) خوشمزه بودن گوشت بلدرچين و خواص پروتئيني آن.

10) سود سرشاري كه از توليد گوشت و تخم بلدرچين حاصل مي شود.

بازار بلدرچين در قاره اروپا به خصوص فرانسه نشان مي دهد كه شرايط بالقوه خوبي براي بازارهاي خاص آن وجود دارد و هر گاه توليد را بتوان توسعه داد اين وضعيت هاي جالب براي آينده به روي پرورش دهندگان بلدرچين باز مي شود.

دليلي وجود ندارد كه چرا پيشرفتهاي خيلي زياد به وسيله به كار بردن تكنيك هاي بهتر پرورش ، متدهاي پيشرفته در هچري و بهبود بخشيدن شرايط محيطي براي نگهداري بلدرچين هاي مادر و رشد پرندگان جوان تا بلوغ اصل خواهد شد.

هم چنين نياز به بهتر ساختن معيارهاي بهداشتي در لاين با انهايي كه در ساير بخشهاي صنعت طيور احساس مي شود چون غالب بيماري هايي كه اتفاق مي افتد به وسيله مديريت بهتر قابل جلوگيري مي باشد.

با تشكر از حسن انتخاب شما