ذخیره سازی تخم بوقلمون

نحوه ذخیره سازی تخم بوقلمون برای بهره برداری با دستگاه جوجه کشی یا ماشین جوجه کشی

قبل از خواباندن تخم ها در دستگاه جوجه کشی معمول است که به مدت 2 تا 7روز در انبار نگه داری شوند بدون اینکه قابلیت جوجه در آوری آنها تحت تاثیر قرار بگیرید. خواباندن تخم ها در روز گذاشته شدن و روز بعد ؛ اثر نامطلوبی بر قابلیت جوجه در آوری آن ها دارد. نگه داری تخم ها هم بیش از 7 روز موجب کاهش جوجه در آوری می شود و هر چه مدت زمان آن بیشتر شود؛ این اثر بدتر می شود. سن گله مادری بر توان تخم ها برای نگهداری موثر است. تخم گله های جوان قادر به تحمل ذخیره سازی های بلند مدت را ندارند. بهترین دمای نگه داری تخم بوقلمون 14 تا 15 درجه سانتیگراد است.

در صورتی که ذخیره سازی ها کمتر از 5 روز باشد ؛ دمای ذخیره سازی را میتوان به 17 تا 18 درجه نیز افزایش داد. ذخیره سازی های طولانی ( بیشتر از 10 روز ) باید در دمای 12 تا 13 درجه سانتی گراد انجام شود.

به محض جمع آوری و سالم سازی تخم ها ؛ آن ها را سرد کنید. در جریان سرد کردن آن ها ؛ اجازه بدهید هوا در اطراف تخم ها بچرخد. سرد کردن مناسب آن ها یک روز زمان می برد. هیچگاه تخم ها در نزدیکی هیتر ؛ کولر ها و رطوبت ساز ها نگه داری نشوند. استفاده از هواکش های ملایم موجب یکنواخت کردن دما و رطوبت محل ذخیره می شود. همچنین درب ها رو بسته نگه داشته و مقدار حرکت هوا به داخل و بیرون به حداقل رسانده شود.

این ها مراحل دقیق نگه داری تخم بوقلمون قبل از ورود به ماشین جوجه کشی می باشد.

بوقلمون گوشتی

بوقلمون


بوقلمون

بوقلمون گوشتی

شرکت تعاونی مهرخواه صنعت 

مشاوره و آموزش رایگان جهت پرورش طیورت

تابلو آنلاین قیمت ارز در بازار تهران