برندگان دوره دوم قرعه کشی ماهانه سکه طلای تخم بلدرچین طلایی

نفر سوم

برنده قرعه کشی بسته های 90 تاییتخم بلدرچین طلایی سکه طلا و لوح تقدیر

نفر دوم

برنده قرعه کشی بسته های 90 تاییتخم بلدرچین طلایی سکه طلا و لوح تقدیر

نفر اول

برنده قرعه کشی بسته های 90 تاییتخم بلدرچین طلایی سکه طلا و لوح تقدیر